Politica de confidențialitate


1. Obiectul declarației


Prezenta declarație cuprinde politica de confidențialitate aplicată de PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN precum și procedurile pe care le puteți urma pentru a interveni asupra modului în care datele Dumneavoastră personale sunt înregistrate și utilizate de către PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN. Puteți vizita oricând website-ul https://gorbeflorian.com fără a fi necesar să va identificați și fără a va fi solicitate informații cu caracter personal.

2. Valabilitate

Prezenta declarație de confidențialitate este valabilă pentru toate website-urile și domeniile aflate în proprietatea d-lui Gorbe Florian Constantin.

3. Link-uri utile

Pentru a veni în sprijinul Dumneavoastră, website-ul https://gorbeflorian.com oferă link-uri utile către website-uri aparținând unor terțe părți. Menționăm că PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN nu are niciun control asupra acestor website-uri sau referitor la politicile lor de confidențialitate. Prin includerea link-urilor respective în website-ul https://gorbeflorian.com, nu înseamnă că PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN aprobă și/sau susține informațiile postate pe website-urile terțelor părți. Prezenta declarație de confidențialitate nu se referă la datele personale pe care decideți să le împărtășiți terțelor părți.

Dacă aveți o nemulțumire legată de un produs sau serviciu achiziționat online, va rugăm să va adresați mai întâi PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN la adresa de email contact@gorbeflorian.com sau la telefon 0740 036 601, sau puteți folosi platforma SOL – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show pentru a încerca să ajungeți la o soluție fără a apela la instanțe. Puteți utiliza această platforma doar dacă locuiți în Uniunea Europeană, iar comerciantul are sediul în Uniunea Europeană. Platforma sus-menționată a fost creată de Uniunea Europeană pentru a veni în sprijinul consumatorilor. Dacă aveți o nemulțumire cu privire la un produs sau un serviciu achiziționat pe internet, puteți utiliza acest site pentru a depune o reclamație și a găsi o parte terță neutră („entitatea de soluționare a litigiilor”) care să trateze cazul.
Soluționarea online a litigiilor este o metodă de soluționare extrajudiciară a reclamațiilor referitoare la achizițiile efectuate pe internet. Utilizând platforma SOL, consumatorul și comerciantul pot conveni asupra unei entități de soluționare a litigiilor, urmând că aceasta să-i ajute să găsească o soluție. Important: acest sistem poate fi folosit doar dacă reclamația se referă la o achiziție efectuată online!

4. Date înregistrate pe website

Prezenta declarație de confidențialitate se referă la informații cu caracter personal, la informații cu caracter public și la rapoarte agregate.
Prin “informații cu caracter public” înțelegem informațiile referitoare la utilizarea, modul de navigare și funcționarea website-ului PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN. Aceste informații nu sunt asociate cu o anumită persoană. PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIANsolicită, colectează și analizează aceste informații pentru a evalua modul în care vizitatorii utilizează website-ul https://gorbeflorian.com și pentru a aduce modificările și îmbunătățirile corespunzătoare.
Unele dintre aceste informații cu caracter public sunt colectate prin intermediul fișierelor de tip “cookie” sau al altor tehnici de analiză. Paginile website-ului https://gorbeflorian.com utilizează fișiere de tip “[1]cookie” și Web beacon-uri pentru analiza datelor și ca suport al serviciilor de personalizare a website-ului.
Cookie-urile folosite nu stochează nicio informație personală sau orice altă informație care ar permite identificarea vizitatorilor. În cazul în care nu sunteți de acord cu monitorizarea prin intermediul cookie-urilor, vă rugăm să configurați browserul de internet astfel încât să nu memoreze cookie-urile pe hard disk, sau să vă avertizeze în cazul instalării lor. În cazul în care sunteți de acord, continuați să utilizați site-ul în mod normal.
Website-ul https://gorbeflorian.com utilizează următoarele tipuri de fișiere cookie:
– COOKIE-URI NECESARE: Acestea sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului și pentru procesarea comenzilor, deoarece permit accesul la anumite filtre de securitate. Fără ele multe dintre procesele operaționale ar fi indisponibile.
– COOKIE-URI DE NAVIGAȚIE: Acestea sunt necesare pentru îmbunătățirea experienței de navigare, prin monitorizarea unor date precum: numărul de vizite, numărul de pagini per sesiune, erorile de afișare etc. Sunt informații generale, nu se colectează date personale sau prin care se pot identifica vizitatorii. Prin vizitarea site-ului https://gorbeflorian.com sunteți de acord cu instalarea acestor cookie-uri pe dispozitivul Dumneavoastră.
Colectarea și analiza informațiilor cu caracter public înregistrate de website-ul https://gorbeflorian.com nu aduc atingere în niciun fel intimității și/sau intereselor personale ale vizitatorilor website-ului https://gorbeflorian.com.


5. Scopul înregistrării și colectării de informații pe website-ul https://gorbeflorian.com

Prin prezență, PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN vă garantează că va utiliza informațiile cu caracter personal înregistrate pe website-ul https://gorbeflorian.com pentru o mai bună înțelegere a nevoilor și intereselor Dumneavoastră și pentru a vă putea oferi Dumnevoastră și celorlalți clienți și vizitatori ai website-ului https://gorbeflorian.com servicii de calitate superioară. Informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul https://gorbeflorian.com vor fi folosite pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, pentru a comunica mai bine cu Dumneavoastră, pentru a vă oferi un suport tehnic mai eficient, pentru a vă ține la curent cu serviciile și beneficiile pe care le puteți obține în calitate de client și/sau vizitator al website-ului https://gorbeflorian.com și pentru a personaliza ofertele promoționale.
Ocazional, informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul https://gorbeflorian.com vor fi folosite pentru a vă contacta în scopul unor sondaje referitoare la produsele și serviciile oferite de d-nul GORBE FLORIAN CONSTANTIN. Website-ul https://gorbeflorian.com vă dă posibilitatea să impuneți propriile opțiuni de confidențialitate referitoare la asemenea contacte (vezi secțiunea 7, “Opțiunea de confidențialitate și anularea abonamentului la buletinul informativ periodic”, de mai jos).
Informațiile cu caracter public sunt agregate pentru întocmirea unor rapoarte privind posibilitățile de utilizare, performanțele și eficientă website-ului PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIANAcestea servesc îmbunătățirii experienței clienților, a posibilităților de utilizare și a conținutului website-lui https://gorbeflorian.com

6. Condițiile de utilizare a informațiilor cu caracter personal

Prin prezență, PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN se angajează că nu va vinde, închiria sau cesiona unor terțe părți informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul https://gorbeflorian.com. De asemenea, prin prezență PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN se angajează că nu va dezvălui niciunui terț cu excepția partenerilor contractuali informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul https://gorbeflorian.com, cu următoarele excepții:
– dacă Dumneavoastră solicitați acest lucru prin cerere scrisă;
– dacă aceste informații sunt necesare intermediarilor angajați pentru derularea unei comenzi (firme de transport etc.) și numai în condițiile în care ați fost în prealabil de acord cu dezvăluirea informațiilor respective. La rândul lor, intermediarii angajați de PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor colectate de către și în numele PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIANși nu le este permis să utilizeze aceste informații în alte scopuri decât acela de a oferi servicii prin d-nul GORBE FLORIAN CONSTANTIN
PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN nu va transmite informații cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul https://gorbeflorian.com nici unei terțe părți (cu excepția partenerilor contractuali) fără permisiunea Dumneavoastră, în afară următoarelor situații:
– pentru a răspunde cererilor de informații corespunzător autorizate din partea autorităților statului;
– pentru a se conforma unor legi, regulamente, citațiisau hotărâri judecătorești;
– pentru a ajutala prevenirea fraudelor și/sau pentru a impune sau proteja drepturile și proprietățile PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN sau ale filialelor acesteia;
– pentru a proteja siguranța personală a angajaților PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIANși a terțelor persoane care își desfășoară activitatea pe sau în incinta unei proprietăți.

7. Opțiunea de confidențialitate și anularea abonamentului la buletinul informativ periodic (newsletter)

Prin prezență, PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN garantează că nu va folosi informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul https://gorbeflorian.com în alt scop decât cel anunțat în momentul solicitării informațiilor.
Pentru a anula abonamentul la buletinul informativ periodic al PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIANputeți utiliza oricare din metodele de mai jos:
– Selectați opțiunea “Dezabonare” de pe pagina buletinului informativ primit, sau urmați instrucțiunile incluse în toate comunicările livrate pe baza de abonament;
– Reveniți la pagina Web prin care v-ați stabilit preferințele originale și urmați instrucțiunile de anulare a abonamentului;
– Adresați o cerere de dezabonare prin e-mail la adresa contact@gorbeflorian.com

8. Accesul la informațiile cu caracter personal

PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN face eforturi continue pentru a menține acuratețea informațiilor cu caracter personal înregistrate pe website-ul https://gorbeflorian.com. Vizitatorii înscriși pe website-ul https://gorbeflorian.com vor avea permanent la dispoziție mijloace de acces la informațiile lor cu caracter personal. Pentru a proteja intimitatea și securitatea datelor, PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN va face toate eforturile pentru a asigura verificarea identității (parolă și denumire de utilizator) înainte de a permite accesul la informațiile cu caracter personal. De aceea, unele secțiuni ale website-ului https://gorbeflorian.com sunt accesibile doar anumitor utilizatori, verificarea făcându-se prin intermediul parolelor și a altor identificatori personali.

9. Protecția datelor

Prin prezența, PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN garantează că:
– va proteja toate informațiile cu caracter personal înregistrate pe website-ul https://gorbeflorian.com, inclusiv prin reglementări administrative menite să prevină accesul neautorizat și divulgarea datelor;
– că va menține integritatea și exactitatea datelor;
– că va asigura utilizarea corespunzătoare a informațiilor cu caracter personal.

10. Modificări ale declarației de confidențialitate

PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN rezervă dreptul de a modifica unilateral și în orice moment clauzele prezenței declarații de confidențialitate. Dacă PAGINA PERSONALA A D-LUI GORBE FLORIAN va opera asemenea modificări, acestea vor fi postate pe website-ul https://gorbeflorian.com și vor fi incluse în primul buletin informativ lansat ulterior datei la care au fost operate modificările. În cazul anulării sau modificării drastice a prezenței declarații, garantează notificarea în cel mult 72 de ore a clienților afectați, prin mijloace de comunicare specifice (SMS sau e-mail).
Website-ul https://gorbeflorian.com utilizează cookie-uri pentru a facilita și îmbunătății utilizarea site-ului de către vizitatori. Cookie-urile sunt fișiere de informații de mici dimensiuni, care ne permit să comparăm și să înțelegem compartamentul vizitatorilor și utilizatorilor în vederea îmbunătățirii experienței de navigare pe site.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram